top of page

Piekļūstamības ziņojums

Rīgas Daugavas pamatskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni rsips.lv veidot piekļūstamu. Lai gan RSIPS.lv cenšas ievērot pieejamības vadlīnijas un standartus, tas ne vienmēr ir iespējams visās tīmekļa vietnes daļās, un mēs pašlaik strādājam, lai to panāktu. Ņemiet vērā, ka vietnes dinamiskā rakstura dēļ dažkārt var rasties nelielas problēmas, jo tā tiek regulāri atjaunināta. Mēs pastāvīgi meklējam risinājumus, kas nodrošinās visas vietnes daļas līdz tādam pašam vispārējās tīmekļa pieejamības līmenim.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni - rsips.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

RSIPS.lv tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.

  • RSIPS.lv mājas lapā tiek publicēti video no YouTube un ir publicēts saturam bez subtitru izvēles.  Kā turpmāko piekļūstamības alternatīvu redzam aprakstu publicēšanu par video redzamo.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 18.12.2021. Izvērtēšanu veica Rita Kalniņa, vietnes rsips.lv administrators.

 

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar rsips rakstot:

artlight@inbox.lv vai zvanot: tālr. +371 28663220

Ja jums ir kādi komentāri un/vai ieteikumi saistībā ar mūsu vietnes pieejamības uzlabošanu, lūdzu, sazinieties ar mūsu pieejamības koordinatoru pa e-pastu: artlight@inbox.lv. Jūsu atsauksmes palīdzēs mums veikt uzlabojumus.

skolas logotips
bottom of page