top of page

Interešu izglītība

Bērni var pieteikties un apmeklēt pulciņus katru darbadienas pēcpusdienu atbilstoši savām interesēm. Skolā darbojas:

  • Teātra studija

  • Deju pulciņš

  • Vizuālās mākslas pulciņš

  • Datorzinību pulciņš

  • Prasmīgo roku pulciņš

  • Floristika 

  • Dizains

  • Mājturība

  • Mīkstā rotaļlieta

  • Foto pulcinš - Tavs “Foto Grafs”

 

Pedagogi papildus rīko interesantus pasākumus bērniem pēcpusdienās.

Aptuveni 2 reizes mēnesī pie bērniem viesojas mākslinieki, mūziķi, dzejnieki, dejotāji.

Vasarā bērniem ir iespēja piedalīties nometnes “Vasaras brīnumi” aktivitātēs.

Pulciņu nodarbību saraksts

Dizaina pulciņšProgramma   „Dizains”   ietver    dalībnieku   estētisko  attīstību  un skolēnu  radošas  un     harmoniskas  personības veidošanos.     Programmas   īstenošana  rada  pozitīvu   attieksmi   pret  sevi   un    citiem, palīdz  izvēlēties  adekvātus  nākotnes  plānus  pilnvērtīgai   iekļaušanai sabiedrībā.  

Foto pulciņš

Mājturības pulciņš Interešu izglītības programma ,,Mājturība” ir skolas interešu cikla pulciņu sastāvdaļa. Programma ir orientēta uz praktiskām darbībām un paņēmieniem, kā arī uz prasmi pareizi izvēlēties produktus un taupīgi tos izlietot. 

Deju pulciņš

Programmā „Dejas"  ir akcentēts estētiskās un morālās audzināšanas aspekts, pozitīvā ietekme ir ilglaicīga un rosina dalībniekus tās īstenošanas laikā iegūtās prasmes pilnveidot turpmākajā dzīvē. Pakāpeniski skolēni iemācās mūsdienu dejas, Latviešu tautas dejas un netradicionālās dejas un ar sagatavotu programmu piedalīties internātskolas un Rīgas pilsētas pasākumos.

 

Vizuālās mākslas pulciņš

Interešu izglītības programmas "Vizuālā māksla"dalībnieks, nodarbojoties ar vizuālo mākslu, vienlaikus attīsta un pilnveido sevi ne tikai kāradošu personību un, bet arī kā rīcības spējīgu sabiedrības locekli un indivīdu, risinot arī praktiska rakstura situācijas, tīri praktiskā nozīmē.

Sakarā ar to, ka skolēns savā attīstības ceļā iepazīst un apgūst ne tikai dabas parādības, formas ar dažādiem izteiksmes līdzekliem, bet arī meklē jaunus paņēmienus savā radošajā darbā.