top of page

Mācību programmas

Patlaban skolā mācās 324 bērni. Skolā licencētas un akreditētas trīs speciālās pamatizglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Programmas kods: 21015821(Akreditēta 19.02.2014.)

  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. Programmas kods: 21015721. (Akreditēta 19.02.2014.)

Visas mācību programmas ir iespēja apgūt mājas apmācībā, ja ir atbilstošs Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

skolas logotips
bottom of page