top of page

Mācību programmas

Patlaban skolā mācās 324 bērni. Skolā licencētas un akreditētas trīs speciālās pamatizglītības programmas:

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Programmas kods: 21015821(Akreditēta 19.02.2014.)

  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem. Programmas kods: 21015721. (Akreditēta 19.02.2014.)

  • Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. Programmas kods 21015921. Akreditēta 31.08.2023.

Visas mācību programmas ir iespēja apgūt mājas apmācībā, ja ir atbilstošs Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums.

skolas logotips
bottom of page