Mūsu pieeja darbam

“Vispirmām kārtām – bērni ir jāmīl. Tas ir pats svarīgākais. Un mēs mīlam savus audzēkņus. Mūsu mērķis ir sagatavot bērnus dzīvei tā, lai viņi varētu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Tāpēc papildus mācību procesam daudz laika tiek veltīts korekcijas darbam un interešu izglītībai.”

Tatjana Baranova (RSIPS direktore no 1980.g. līdz 2017.gadam)

 
Skolas atbalsta personāls
  • 3 ārsti – viens specializējies pediatrijā, divi – psihiatrijā;

  • 2 psihologi (viens no tiem ir klīniskais psihologs);

  • 2 sociālie darbinieki, kas pavada visu dienu ar bērniem;

  • 4 logopēdi strādā ar bērniem gan mācību nodarbībās, gan individuāli pēc nodarbībām;

  • pedagoga palīgi;

  • sociālie aprūpētāji.

Interešu izglītība aizņem lielu pēcpusdienas daļu, un tai ir pievērsta ne mazāka vērība bērnu izglītošanas procesā. Pēc obligātās mācību programmas daļas ar bērniem turpina darboties skolas pedagogi rīkojot aktivitātes interešu izglītības jomā.

Personāls

Nataļja Sitņika

Direktore

images.png
Viktorija Brūdere

Direktora vietniece izglītības jomā

natalija.jpg
Natālija Pozdiševa

Direktora vietniece izglītības jomā

Edīte Maļinovska

Direktora vietniece administratīvi-saimnieciskā darbā

Mednova.png
Nataļja Mednova

Direktora vietniece izglītības jomā

Jolanta Tīruma

Sociālais pedagogs

Viktorija Mežecka

Sociālais pedagogs

Jeļena Kuzņecova

Skolas psihologs

Karina Gordijenko

Skolas psihologs

Tatjana Šaromova

Skolotājs logopēds

Gunārs Trimda

Skolas ārsts

Jeļena Kozire

Skolotājs logopēds

Margarita Aļepina

Skolas ārsts

Denis Oleynik

Skolas ārsts

Skolotāja palīgi

Nataļja Timofejeva

Skolotāja palīgs

Jevģenija Lapsa

Skolotāja palīgs

Vera Volkova

Skolotāja palīgs

Tamāra Kalniņa

Skolotāja palīgs

skolas logotips