top of page
  • Writer's pictureRSIPS

Papildināts! Mācību darba organizēšana Rīgas Daugavas pamatskolā 2020./2021.m.g.

Updated: Aug 31, 2020

Noteikumi_Covid_19_papildinati
.doc
Download DOC • 119KBI. 2020./2021. mācību gadā Rīgas Daugavas pamatskolā tiks īstenoti mācību procesa kombinēti “A” un “B” modeļi:

  • 1.-6. klasēm mācības notiks klātienē.

  • 7.-9. klasēm mācības notiks trīs nedēļas klātienē un viena nedēļu attālināti, atbilstoši skolas izstrādātajam grafikam.


II. Kādas izmaiņas būs skolā?

  • Mācības tiks organizētas klašu telpās, izņemot informātiku, sportu, ritmiku.

  • Pusdienas tiks organizētas pēc grafika.

  • Starpbrīžos skolēni no skolas drīkst iziet tikai skolotāja vai internāta skolotāja pavadībā.


III. Kas jāievēro, nākot uz skolu

  • Vecāki ir atbildīgi par to, ka uz skolu bērns nāk bez slimības simptomiem.

  • Vecākiem nav atļauts uzturēties skolas telpās.

  • Nepieciešamības gadījumā vecāki iepriekš piesakās telefoniski un vienojas par vizīti:

Administrācija – tālr. 67474410;

Internāta skolotāji – personīgie numuri.

Comments


skolas logotips
bottom of page