• RSIPS

Moderno deju un break-dance turnīrs

23. janvārī norisinājās moderno deju vakars un break-dance turnīrs, kurā piedalijās ne tiaki zēni, bet arī meitenes!
skolas logotips