top of page
  • Writer's pictureRSIPS

Par mācību procesa organizēšanu 7.- 9.klasēs maijā

Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumu “Mācību procesa īstenošanas iespējamie modeļi” Rīgas Daugavas pamatskola izmanto izglītības procesa īstenošanai A un B modeļus kombinēti laika periodā no 05.05.2021. līdz 28.05.2021.

Attālināti mācības notiek:

05.05.2021.- 08.05.2021.- 7.c,8.b,9.a

10.05.2021.- 14.05.2021.- 8.d,8.c

17.05.2021.- 21.05.2021. -7.a,7.b

24.05.2021.- 28.05.2021.- 9.c,8.a


Izmaiņas attālināta mācību procesa grafikā veikt atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai skolā vai valstī.

skolas logotips
bottom of page