• RSIPS

Skolai mainās kontakttālruņu numuri (atjaunota informācija)

Updated: Jul 28, 2020


Jaunie kontakttālruņu numuri:

Direktore: 67 474 411

Sekretāre: 67 474 410

Direktores vietniece administratīvi-saimnieciskajā darbā: 67 474 412

Artboard 1.png