• RSIPS

Skolotāju dienas koncerti

Par godu Skolotāju dienai 5. oktobrī skolā notika trīs koncerti. Koncertos uzstājās gan tagadējie skolēni, gan skolas absolventi!


skolas logotips