top of page
  • Writer's pictureRSIPS

Valsts izglītības satura centra ieteikumi mutes un deguna aizsega lietošanai izglītības iestādē.


1. Kā lietot sejas masku? - Svarīgi atcerēties neaiztikt sejas masku un seju ar nemazgātām rokām. - Pirms sejas maskas uzvilkšanas un noņemšanas, jānomazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai arī jāizmanto spirtu saturošu (sastāvā vismaz 70% etanols) roku dezinfekcijas līdzekli. - Sejas maskai pilnībā jānosedz seja no deguna līdz zodam un labi jāpieguļ sejai (deguns nedrīkst būt ārpus maskas). - Noņemot sejas masku, tā jāsaņem no mugurpuses vai aiz fiksējošas saites, nepieskaroties maskas iekšpusei. - Pēc sejas maskas noņemšanas bez kavēšanās jānomazgā rokas vai jādezinficē tās ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli. - Pēc vairākkārt lietojamās sejas maskas izmantošanas, ieliec to maisiņā, nevis kabatā vai somā. - Ja lieto vienreizlietojamo sejas masku, pēc noņemšanas tā jāievieto maisiņā un jāizmet atkritumu tvertnē. - Vienreizlietojamās sejas maskas nedrīkst lietot atkārtoti. - Vairākkārt lietojamās sejas maskas pēc lietošanas mājās jāizmazgā vismaz 60 grādu temperatūrā. 2. Kam jāpievērš uzmanība? - Vienas sejas maskas maksimālais lietošanas ilgums ir 4 stundas. - Sejas maska jāmaina, ja tā lietošanas laikā kļūst mitra vai netīra. - Vienas sejas maskas lietošanu pēc iespējas jāplāno no stundu sākuma līdz pusdienām, pēc pusdienām izglītojamiem attiecīgi jāliek jauna sejas maska. (Ja pusdienas izglītojamie ēd skolas ēdnīcā, tad jaunu masku uzliek atgriežoties klasē. - Ja nepieciešams sejas masku mainīt biežāk, to drīkst darīt. - Izglītojamam ikdienā jābūt līdzi rezerves (maiņas) maskai, kopā vismaz 2 (līdz pusdienām, līdz stundu beigām). - Ja izglītojamais atrodoties iestādē informē pedagogu par sūdzībām attiecībā uz pašsajūtu vai veselības stāvokli, tad pedagogs rīkojas atbilstoši skolas iekšējās kārtības noteikumiem, kas nosaka rīcību šādās situācijās. - Ja rodas situācija, kad nepieciešams noņemt sejas masku (piemēram, nepieciešams padzerties), ir pieļaujams izglītojamam uz 1-2 minūtēm masku no sejas noņemt un pēc tam uzlikt atpakaļ. Jāatceras, ka pirms un pēc padzeršanās nepieciešams mazgāt un/vai dezinficēt rokas. 3. Vecāki palīdz bērnam apgūt pareizus maskas lietošanas pamatprincipus - Vecākiem jābūt atbalstošiem un jāpalīdz bērniem apgūt sejas maskas lietošanas galvenos pamatprincipus: roku mazgāšana un dezinfekcija (padomi vecākiem roku mazgāšanas paradumu veidošanai bērniem), sejas maskas pareiza uzlikšana (https://www.vm.gov.lv/lv/jautajumiatbildes-parsejas-maskam), - rīcība sejas maskas lietošanas laikā (ar rokām neaiztiekam, uz zoda neliekam u.tml.), pareiza sejas maskas noņemšana (aiz aukliņām, nepieskaroties iekšpusei, roku nomazgāšana pēc noņemšanas), - rīcība ar izlietoto sejas masku( masku ielikt maisiņā – vienreizējo izmet, auduma sejas masku nes mājās mazgāt). 4. Mazāko klašu bērniem vecāki var nodrošināt izglītību ģimenē Ārkārtējās situācijas laikā vecāki, kuri tuvinieku veselības aizsardzības dēļ nevēlas, lai bērni (1.- 6.klases skolēni) apmeklētu skolu klātienē, var pieņemt lēmumu nodrošināt 1.-6. klases skolēnam izglītību ģimenē. Rīcības secība: - Vecāki iesniedz rakstisku iesniegumu skolas direktoram; - Skolas direktors saskaņo savu lēmumu ar skolas dibinātāju; - Skolas direktors ar rīkojumu nosaka, ka izglītības programmas mācību saturu skolēns var apgūt ģimenē un ka par to ir atbildīgi viņa vecāki; - Vecāki nodrošina skolēna mācībām nepieciešamo mācību vidi un atbalstu mācību satura apguvei; - Skolas administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtēs skolēna mācību sasniegumus mācību gada laikā. (Ministru kabinets 2020. gada 17. novembrī pieņēma grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, nosakot, ka līdz ārkārtējās situācijas beigām vecākiem vairs nav jāiesniedz ārsta izziņa vai psihologa atzinums, lai nodrošinātu izglītību ģimenē.)

Комментарии


skolas logotips
bottom of page