• RSIPS

Vokālais ansamblis "Vālodzīte"

10. janvārī internātpamatskolā bērni varēja apmeklēt koncertu, kurā uzstājās Salaspils pašvaldības koletīvs - Vokālais ansamblis "Vālodzīte"

Foto: - Apetjonoks Vadims, 9 "А" klases skolnieks.


skolas logotips