top of page
  • Writer's pictureRSIPS

ZINĪBU DIENA

Vecākus lūdzam pavadīt bērnus līdz skolas pagalma vārtiņiem, ar skolas pedagogiem sazināties telefoniski.

1.klašu vecāki pavada bērnus līdz internāta ēkas durvīm. Skolas telpās lūdzam neienākt!!!

Sargiet sevi un citus!


Dienas plānojums


10.00-11.00 – klases stunda 1., 2., 3. klasēm

- skolēni ierodas skolā no plkst.9.45-10.00, pulcējās skolas pagalmā pie savas klases pedagogiem; lietus gadījumā skolēnus skolas darbinieki pavadīs līdz klases telpām;

1.a – internāta ēka, 218.telpa

1.c – internāta ēka, 234.telpa

2.a – internāta ēka, 213.telpa

2.c – internāta ēka, 236.telpa

3.a – internāta ēka, 224.telpa

3.b – internāta ēka, 223.telpa

3.c – internāta ēka, 235.telpa


11.00-12.00  – klases stunda 4., 5., 6. klasēm

- skolēni ierodas skolā no plkst.10.45-11.00, pulcējās skolas pagalmā pie savas klases pedagogiem; lietus gadījumā dodas uz klases telpām;

4.a – internāta ēka, 225.telpa

4.b – internāta ēka, 226.telpa

4.c – internāta ēka, 233. telpa

5.a – skolas ēka, 2.kab.

5.c – internāta ēka, 231.telpa

6.a – skolas ēka, 17.kab.

6.b – skolas ēka, 9.kab.

6.c – internāta ēka, 228.telpa

6.d – internāta ēka, 229.telpa


12.00-13.00  – klases stunda 7., 8., 9. klasēm

- skolēni ierodas skolā no plkst.11.45-12.00, pulcējās skolas pagalmā pie savas klases pedagogiem; lietus gadījumā dodas uz klases telpām;

7.a – skolas ēka, 5.kab.

7.b – skolas ēka, 16.kab.

7.c – internāta ēka, 230.telpa

8.a – skolas ēka, 10.kab.

8.b – skolas ēka, 12.kab.

8.c – skolas ēka, 11.kab.

8.d – skolas ēka, 18.kab.

9.a – skolas ēka, 4.kab.

9.c – skolas ēka, 15.kab.Comments


skolas logotips
bottom of page