top of page

Skolas vide
Skolas teritorija

Gaiteņi
Skolā regulāri tiek uzlabots telpu stāvoklis, kā pēdējais pabeigtais darbs ir gaiteņu remonts.

Skolas ēkas foajē

Internāta ēkas foajē

Skolas ēdnīca

Klases