Skolas vide
Skolas teritorija

Gaiteņi
Skolā regulāri tiek uzlabots telpu stāvoklis, kā pēdējais pabeigtais darbs ir gaiteņu remonts.

Skolas ēkas foajē

Internāta ēkas foajē

Skolas ēdnīca

Klases

Guļamistabas

Sensorā istaba

Sporta laukums

skolas logotips