top of page

Skolas vēsture

Ēku projektējis M.Aleksandrovs. Skolas ēkas korpuss uzcelts 1958.g. un 1.09. skola atklāta, taču mācības sākušās tikai 01.10.58., jo celtniecības darbi nav bijuši pilnībā pabeigti.

Pirmais direktors jaunuzceltajā skolā bijis Vikentijs Mročeks. 1959.g. skolā strādāja ap 20 skolotāji. 1961.g. /14 martā/ skolu dzelzceļa pārvalde nodot skolu pilsētai un tās nosaukums tagad ir 1.septiņgadīgā skola / LPSR IM pakļautībā/. Skolas direktore ir Jekaterina Baikova. Ar 1962.g. / 12.jūn./ skolas nosaukums ir – 1.astoņgadīgā skola - / t.i. sakarā ar pāreju uz vispārējo astoņgadīgo izglītību/. 

1963.g. 17.06. skolu likvidē, šajā ēkā , jo tā pāriet uz telpām P.Eihes /tagad Rušonu/ ielu. Pēc pārejas uz jaunām telpām, skolas profils ir vidusskola un nosaukums –25.vdsk. Vadoties no dokumentiem, pēdējā direktore 1.astoņgadīgajā skolā un jaunizveidotajā 25.vdsk. bijusi Irena Seeja.

1956.gadā Latvijā sākās jauna tipa – internātskolu organizēšana.1961.g. 11.dzelzceļa v-skolu pārdēvēja un nodeva pilsētai, Mročeks Viktors saņēma uzdevumu no Dzelzceļa virsvaldes, jaunajā celtnē organizēt internātskolu, kurai tad deva nosaukumu – 1. Latvijas dzelzceļa internātskola – un Mročeks Vikentijs tiek nozīmēts par direktoru. 1962.g. /25.04./skola tiek nodota pilsētai un saņem nosaukumu – 4.internātpamatskola. Par skolas direktori tiek nozīmēta Ludmila Mikalova (strādā līdz 1968.g.19.08.). 1963.g. – kad 1 astoņgadīgā skola pāriet uz Rušonu ielu, jaunizveidotā 4.internātskola izvietojas visās trīs skolai piederošajās ēkās. Skolā mācījās un 6 dienas nedēļā uzturējās lielākoties bērni no nepilnām un nelabvēlīgām ģimenēm. Bērni uzturējās skolā pilnā valsts apgādē un saņēma arī apģērbu un apavus.

1997.g. februārī 4. internātskolas nosaukums tiek mainīts un mainīts tiek arī skolas profils; kļūstot par speciālo internātpamatskolu, kurā mācās bērni ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās. 

Skolā uzņem bērnus ar rajona un republikas medicīniski-pedagoģiskās komisijas lēmumu.

Sobrīd skolā mācās bērni ar psihiskās attīstības aizturi un grūtībām mācībās, ar garīgās attīstības traucējumiem( A un B lim.) un ar garīgās veselības traucējumiem.

37 gadus par skolas direktori strādāja Tatjana Baranova (1980.- 2017.g)

Sākot ar 2019. gada 1. augustu internātpamatskola maina nosaukumu - tā turpmāk sauksies  - Rīgas Daugavas pamatskola.

skolas logotips
bottom of page