top of page

Iepirkumi

Iepirkumu plāns 2022. gadam. Lejuplādēt šeit.

 

13. paziņojums par iepirkumu

Iepirkums “Rīgas Daugavas pamatskolas internāta ēkas kāpņu telpu un ēdnīcas ēkas cokola atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar identifikācijas Nr. RDP 2021/1 izsludināts EIS sistēmā 31.05.2021.g. ar piedāvājumu iesniegšanas datumu 11.06.2021.g. 9.00.

Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par Rīgas Daugavas pamatskolas internāta ēkas kāpņu telpu un ēdnīcas ēkas cokola atjaunošanas darbiem ar pretendentu SIA REDEKO kopēja līgumcena bez PVN 21% ir 47571,98Eur

12. paziņojums par iepirkumu

Iepirkums “Rīgas Daugavas pamatskolas izlases veida telpu atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar identifikācijas Nr. RDPS 2020/2 izsludināts EIS sistēmā 05.05.2020.g. ar piedāvājumu iesniegšanas datumu 18.05.2020.g.

Par iepirkuma „ Rīgas Daugavas pamatskolas izlases veida telpu atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar identifikācijas Nr. RDPS 2020/2 rezultātu.

 

Paldies par piedalīšanos Rīgas Daugavas pamatskolas rīkotajā iepirkumā „ Rīgas Daugavas pamatskolas izlases veida telpu atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu). Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt Publiskā iepirkuma procedūru ar identifikācijas Nr. RDPS 2020/2 par notikušu.

Iepirkumu komisija izskatīja iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar iepirkumā  „ Rīgas Daugavas pamatskolas izlases veida telpu atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) un pieņēma lēmumu 20.05.2020.g. slēgt līgumu par Iepirkumā „ Rīgas Daugavas pamatskolas izlases veida telpu atjaunošanas darbi” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar SIA „APSA BŪVE”. Kopējā līgumcena bez PVN21% ir EUR 55697,26(piecdesmit pieci tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi EUR un 0,26centi).

 

11. paziņojums par iepirkumu

 

07.11.2017.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētāju pretendentu SIA KANGAR un piešķirt viņam līguma slēgšanas tiesības.

 

07.11.2017.g. noslēgts līgums Iepirkumā „ Mēbeļu piegāde Rīgas speciālajai  internātpamatskolai” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar SIA KANGAR . Kopējā līgumcena bez PVN21% ir EUR 9755,40(deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci EUR un 0,40centi). (Līgums pielikumā).

Līgums

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2017/2

Rīgas specialā internātpamatskola veic iepirkumu „Mēbeļu piegāde Rīgas speciālajai internātpamatskolai ”

Informācija par iepirkuma nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 22310578

Pielikums

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

1.Vēlamies noskaidrot nedaudz sīkāk par 7.pozīcijas stūra galdu ar atvilktņu bloku. Attēlā redzams arī dokumentu skapis, vai šis skapis jāiekļauj cenā? Ja jā, tad kādi ir šī skapja izmēri?

Pasūtītāja atbilde:

1. Stūra galda (pozīcija 7.) cenā jāiekļauj dokumentu skapītis. Skapīša platums 500mm;

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:
2. Un vai varam piedāvāt ekvivalentu laminātu? 

Pasūtītāja atbilde:

2. Skolai būtiska lamināta ORECH TIEPOLO 8953 tekstūra, jo skola turpina klašu aprīkojumu kur jau ir daļa mēbeļu no augstāk minēta lamināta. Mēbeles tiek izgatavotas un iegādātas pa daļām papildinot esošās skolas budžeta ietvaros;

Ieinteresētā piegādātāja jautājums:

3. Vai skapju mugursienas arī būs no 18mm lamināta, vai varam piedāvāt mugursienas no hdf?

Pasūtītāja atbilde:

3.     Skapju mugursienas var būt no hdf 3mm pieskaņotam lamināta tonim.
Ar cieņu iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Tatjana Baranova

9. paziņojums par iepirkumu

 

2015.03.24.

 

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2015/1

 

Rīgas specialā internātpamatskola veic publisko iepirkumu „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām”

 

Informācija par konkursa nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 26355497 

 

Pielikumi:

Nolikums RSIPS2015-1 

Rīgas specialā internātpamatskola Tehniskais finanšu piedāvājums 

1. pielikums Pieteikums 

2.1. pielikums

2.2. pielikums Apliecinājums

2.3. pielikums Produktu apraksta tabula. Paraugs 

3. pielikums RSIPS vērtējums

4. pielikums Līguma projekts-2 

Rīgas specialās internātpamatskolas publiskā iepirkuma RSIPS2015/1 „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām”10.iepirkuma daļā „Maize un konditoreja” 4.pozīcijas sadaļā „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” frāzi „Produkts atbilst NPKS prasībām” uzskatīt kā PARRAKSTĪŠANĀS KĻŪDU

Rīgas specialās internātpamatskolas publiskā iepirkuma RSIPS2015/1 „Pārtikas preču piegāde Rīgas speciālās internātpamatskolas  vajadzībām” 2.iepirkuma daļā „Gaļa un gaļas produkti” 14.pozīcijas sadaļā „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” tekstu „Cīsiņi bērnu dabīgā apvalkā (aitas zarnā). Izgatavota no a/l liellopu un a/l cūkas gaļas ne mazāk kā 70%, olām, sausā piena, ar dabīgo stabilizātoru, bez sojas. Nav pieļaujams bērnu ēdināsanai neatbilstošs sastāvs ( nesatur ĢMO, MAG, E620-E650, sintētiskās krāsvielas) un  sāls saturs mazāk par 1,25g uz 100gr gaļas produkta. Iepakojums markēts (real.term., glabāš.temp., ražotājs, euro sertif.numurs) uzskatīt kā PARRAKSTĪŠANĀS KĻŪDU. Turpmāk 2.iepirkuma daļas „Gaļa un gaļas produkti” 14.pozīcijas sadaļu „Tehniskās prasības (produkta apraksts)” tekstu lasīt sekojošā redakcijā: „ Elastīgas konsistences, satur vismaz 70% gaļas, nesatur mehāniski atdalītu gaļu, nav pieļaujams bērnu ēdināsanai neatbilstošs sastāvs (nesatur ĢMO, MAG, E620-E650, sintētiskās krāsvielas), sāls mazāk par 1,25g uz 100 g gaļas produkta.

 

30.06.2015.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētājiem pretendentus: SIA "Kapparis", SIA"Lietas MD", SIA "LANEKSS", SIA "S.A.V" un piešķirt viņiem līguma slēgšanas tiesības". 

10. paziņojums par iepirkumu

Iepirkuma identifikācijas Nr. RSIPS 2017/1

Rīgas specialā internātpamatskola veic iepirkumu „Jaunās pasažieru automašīnas (8+1) piegāde Rīgas speciālajai internātpamatskolai ”

Informācija par iepirkuma nolikumu un specifikāciju – skatīt pielikumos.

Iepirkuma kontaktpersona Edīte Maļinovska tālr. 22310578

 

Pielikumi:

Nolikums AUTO iepirkuma_RSIPS2017_01   

26.10.2017.g. pieņemts lēmums "Atzīt par uzvarētāju pretendentu SIA Moller Auto un piešķirt viņam līguma slēgšanas tiesības.

 

30.10.2017.g. noslēgts līgums Iepirkumā „ Jaunās pasažieru automašīnas (8+1) piegāde Rīgas speciālajai  internātpamatskolai” (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu) ar SIA „MOLLER AUTO”. Kopējā līgumcena bez PVN21% ir EUR 30578,51(trīsdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi EUR un 0,51cents). (Līgums pielikumā).

Pielikums

skolas logotips
bottom of page