top of page

Metodiskā krātuve

Latviešu valoda un literatūra

Latviešu valoda
un literatūra

Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo izglītības programmu īstenošanai (izglītības programmas kods 21015821)

Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo izglītības programmu īstenošanai (izglītības programmas kods 21015821)

krievu valoda un literatūra
klases stundas

Klases stundas

ģeogrāfija
matemātika

Matemātika

Matemātika 7. kl.

Darba lapa

Matemātika 8. kl.

Matemātika 8. kl.

fiziskā kultūra

Fiziskā kultūra

zinātne

Zinātne

skolas logotips
bottom of page