Metodiskā krātuve

Latviešu valoda
un literatūra

Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo izglītības programmu īstenošanai (izglītības programmas kods 21015821)

Mācību priekšmeta programmas paraugs speciālo izglītības programmu īstenošanai (izglītības programmas kods 21015821)

Klases stundas
Matemātika

Matemātika 7. kl.

Darba lapa

Matemātika 8. kl.

Matemātika 8. kl.

Fiziskā kultūra
Zinātne